Čestné uznanie - Regionálne kolo AMFO 2012

Čestné uznanie - Regionálne kolo AMFO 2012