1. miesto - Budapešť - Sociography v slovensko-maďarskom prihraničí - Druhá fotka

1. miesto - Budapešť - Sociography v slovensko-maďarskom prihraničí - Druhá fotka